Elanike küsitlus Rakke ja Väike-Maarja valdades

Elanike küsitlus

Rahvaküsitlus Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemise teemal toimub Väike-Maarja vallas 5., 6., 7. ja 11. detsembril 2016. Küsitluspunktid on avatud kõikidel hääletuspäevadel kell 12.00 kuni 20.00.

Küsitlusel saavad osaleda isikud, kes on rahvaküsitluse ajaks saanud vähemalt 16-aastaseks ning kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vald. Küsitluspunktis tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Väike-Maarja vallas asub 4 küsitluspunkti:

• 5. detsembril 2016 Kiltsi rahvamajas, Turu 13, Kiltsi alevik  Komisjoni kontakttelefon: 5624 2302

• 6. detsembril 2016 Triigi spordihoones, Triigi külas  Komisjoni kontakttelefon: 506 1087

7. detsembril 2016 Simuna rahvamajas, Lai 5, Simuna alevik Komisjoni kontakttelefon: 521 2948

11. detsembril 2016 Väike-Maarja seltsimajas, Pikk 2, Väike-Maarja alevik Komisjoni kontakttelefon: 529 0807

Toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamiseks esitab küsitluses osaleja Väike-Maarja vallavalitsusele või komisjonile küsitluslehe kodus täitmise taotluse hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval (11. detsembril 2016).

Küsitluses osaleja võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel.

Küsitluslehel on järgmised sõnastuses küsimused:

  1. „Kas pooldate Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemist?“

Vastusevariandid „Jah“ ja „Ei“

  1. „Millist kohaliku omavalitsuse nime eelistate valdade ühinemisel?“

Vastusevariandid „Jah“ ja „Ei“

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse Rakke valla haldusterritooriumil küsitlus

7. detsembril 2016 kell 10.00-18.00

11. detsembril 2016 kell 09.00-17.00

Küsitlus toimub Rakke alevikus Simuna tee 10, Rakke Kultuurikeskuse väikeses saalis

Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale täitmiseks küsitlusleht.

Küsitluslehe täitmist kodus on võimalik tellida, isiku tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjusega, pühapäeval 11.detsembril 2016 kirjalikult või telefonil 5103267 hiljemalt kella 14.00.