Rahvaküsitlusel osalenud Rakke valla elanikud ei pooldanud valdade ühinemist

Rahvaküsitlus Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemise kohta toimus Rakke vallas 7.ja 11. detsembril.

Küsitluses osalenute arv 256 ehk 18,78% hääleõiguslikest elanikest.

Küsimusele: Kas olete nõus Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemisega?

JAH vastanute arv 49 ehk 19,1%

Küsimusele: Kas olete nõus Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemisega?

EI vastanute arv 207 ehk 80,9%