Rahvaküsitlusel osalenud Väike-Maarja valla elanikud pooldasid valdade ühinemist

Rahvaküsitlus Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemise kohta toimus Väike-Maarja vallas 5., 6., 7.ja 11. detsembril. 3771 hääleõiguslikust kodanikust võttis küsitlusest osa 78, s.o 2,07 % nimekirja kantud isikuist, nendest 2 täitsid küsitluslehe kodus.

1. küsimus küsitluslehel oli: „Kas pooldate Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemist?“ Liitumise poolt hääletas 71 ehk 91,03 % ja vastu hääletas 7 ehk 8,97 % küsitluses osalenutest.

2. küsimus küsitluslehel oli: „Millist kohaliku omavalitsuse nime eelistate valdade ühinemisel?“ Nimevarianti Väike-Maarja vald eelistas 74 küsitlusel osalenut, nimevarianti Rakke-Maarja vald eelistas 4 osalenut.

Info: Maris Kõrgmäe Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse komisjoni esimees

tel 329 5753