Rakke ja Väike-Maarja ühinemiskomisjoni liikmed kogunevad 21.detsembril

Kolmapäeval, 21.detsembril, kogunevad Rakke ja Väike-Maarja valdade ühinemiskomisjonide liikmed Rakke vallavalitsuse hoones, et arutada ühinemisläbirääkimiste hetkeseisu ja edasist tegevuskava.

Päevakava projektis on:

  1. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus (20.detsember) ja edasine tegevuskava
  2. Ühinemislepinguga seotud vallavolikogude eelnõude koostamine