Komisjonid

2016.aasta alguses moodustati järgnevad komisjonid, kes analüüsisid nelja omavalitsuse: Rakke, Väike-Maarja, Laekvere ja Tamsalu valdades toimuvat elukorraldust.
Komisjonid pidid 3.augustiks tegema valdkonnapõhised ettepanekud ühinemislepingu teksti osas.
Peale Tamsalu vallavolikogu otsust (2.august 2016) lõpetada läbirääkimised Rakke, Väike-Maarja ja Laekvere vallaga ning jätkata neid Tapa vallaga ei ole allpool olevad komisjonid enam kokku tulnud.
Läbirääkimisi jätkavad Rakke ja Väike-Maarja valla juhtivkomisjoni liikmed.

Juhtivkomisjonis (11.03.2016) otsustati moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks 8 liikmelised alakomisjonid (igast vallast kaks esindajat) järgmiselt:
hariduskomisjon,
sotsiaalkomisjon,
finants-, majandus- ja arenduskomisjon,
kultuur-, sport ja külalelukomisjon.