Ühinemisleping

Väike-Maarja vallavolikogus 29.12.2016 kinnitatud otsused:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Valla kaart

Lisa 3. Rakke valla ja Väike-Maarja valla ühinemislepingu investeeringud

Lisa 4. Rakke valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 5. Väike-Maarja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Rakke ja Väike-Maarja valdade ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku perioodiks oli 31.10.2016-20.11.2016.a.

Ühinemislepingu projektiga oli võimalik tutvuda Rakke valla ja Väike-Maarja valla raamatukogudes ning omavalitsuste internet kodulehekülgedel.
Avalikustamise ajal laekusid elanike ettepanekud Väike-Maarja ja Rakke vallavalitsustele. Väike-Maarja vallavolikogu tegi 30.11.2016 laekunud muudatusettepanekute kohta otsuse.

Muudatusettepanekute õiend (Väike-Maarja vallavolikogu otsus ja Lisa 1)

Mõtteid Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemislepingu teemal (Väike-Maarja Infoleht, 2016.november, Indrek Kesküla)